logotypes logotypes logotypes logotypes

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej -Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR.03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne.

Celem projektu PMT/3292/1N/2022 jest wzrost konkurencyjności polskiego przedsiębiorstwa KATARZYNA STELMACH BELLFAMA poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Planowanym efektem projektu jest przełamanie barier wejścia na zagraniczny rynek USA oraz ułatwienie dostępu do doradztwa na wysokim poziomie, w szczególności w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Poprzez realizację projektu Grantobiorca nawiąże 6 nowych kontraktów handlowych, dla których przychody ze sprzedaży produktów na eksport wyniosą 180000PLN. Całkowita wartość Grantu wynosi 150 000.00 zł (wkład Funduszy Europejskich 150 000.00zł), w tym:

  • Wartość wsparcia w ramach etapu I wynosi 20 000,00 zł i ma charakter bezgotówkowy,
  • Wartość wsparcia w ramach etapu II wynosi łącznie 130 000.00 zł, w tym wsparcie o charakterze gotówkowym w wysokości 120 000.00 zł

Bellfama Company – Unique Creations from Natural Fabrics

Bellfama Company

About brand

Bellfama company is a family business located in the heart of Krakow. We specialize in creating a collection of clothes from the highest quality natural fabrics. In our assortment you will find a variety of products, such as beautiful dresses, elegant coats and stylish jackets. All our products are sewn carefully from selected materials, such as cashmere, wool and alpaca. We want every detail of our creations to be perfect and meet the expectations of even the most demanding customers.

We would like to emphasize that the Bellfama company from Krakow is not only a manufacturer, but also a designer of clothes. Bellfama carefully designs each of its creations for women who value elegance, comfort and uniqueness. Our collections offer a wide selection of wardrobe items that have been created for various occasions. We pay special attention to unique details and perfect workmanship that emphasize the beauty of our products.

Unique Creations from Natural Fabrics

Our offer also includes beautiful knitted products, such as sweaters, dresses, scarves, hats and many others, which are produced by the renowned company “KNITTONS“. Thanks to cooperation with the leading producer of raw materials, the Italian company “PAPI FABIO“, we can provide you with cashmere yarn and merino wool of the highest quality.

The Bellfama company operates in Krakow, but our unique creations also reach customers around the world. Each of our products is made in limited quantities. This makes our clients feel special and stand out in our unique creations. We focus on individualism and we make sure that each client is sure that she is wearing something unusual and unique.

We invite you to visit our boutiques and tailor’s workshop in Krakow at Sławkowska Street and the online store. The latest Bellfam collections are waiting for you there. Discover the world of elegance and perfection that we offer our clients. Come and let us match the perfect clothes to your personality. Our professional team is ready to advise and meet your highest expectations. Join the group of our satisfied customers today!

arrow-top-icon
Select currency